Çocuk Gelişimi (Uzaktan Eğitim) Önlisans Programı

Bebeklik ve çocukluk döneminin önemi gelişim dönemlerinde en önemli yere sahiptir. Çocuğun gelişiminin en hızlı olduğu dönemler aynı zamanda çevrenin etkisinin en fazla olduğu dönemlerdir. Günümüzde hızla değişen çevrede doğan çocuklar kent yaşamının olumsuz etkileriyle karşılaşmaktadırlar. Okul öncesi eğitim niteliğini arttırma çalışmaları bu olumsuz etkileri en aza indirecek ve çocuğun gelişimine olumlu katkılar sağlayacaktır. Okul öncesi dönem çocuklarının gelişim özellikleri düşünüldüğünde bu çocukları yetiştirecek öğretmen kalitesinin de önemi üzerinde durulmalıdır. Gelişimin en önemli dönemi 0-6 yaş çocuğuna uygun eğitim-öğretim sağlanmalıdır. Okul öncesi öğretmen kalitesini arttırmak için okul öncesi eğitim veren programlara ihtiyaç duyulmaktadır.

DERS İZLENCELERİ
YABANCI DİL-1 DERS İZLENCESİ
TÜRK DİLİ-1 DERS İZLENCESİ
ÇOCUK GELİŞİMİ-1 DERS İZLENCESİ
SAĞLIKLI YAŞAM VE SPOR DERS İZLENCESİ
ÖĞRENME VE ÖĞRETME TEKNİKLERİ DERS İZLENCESİ
ÇOCUKTA SANAT VE YARATICILIK DERS İZLENCESİ
ÇOCUK BESLENMESİ DERS İZLENCESİ
ÇOCUKLA İLETİŞİM DERS İZLENCESİ
ÇOCUK VE OYUN DERS İZLENCESİ
ÇOCUK HAKLARI VE KORUMA DERS İZLENCESİ

 
 

İletişim Formu