Müdür Yardımcısı

  • Müdür tarafından kendilerine atanan görevleri yerine getirir. Merkez müdürüne yardımcı olur.
  •  Sorumlu olduğu birimlerin (varsa) faaliyetlerini denetler, faaliyetlerin iyileştirilmesi için kararlar alır.
  •  Merkezin gerçekleştireceği mal, malzeme ve hizmet alımlarında öneriler sunar.
  •  Sorumlu olduğu birimlere görevlendirme yapar, personelin birimler içindeki sorumluluklarını tayin eder.     
İletişim Formu