Öğrenci İşleri

Merkez programlarına öğrenciler tarafından yapılacak olan başvuru süreçlerinden sorumludur. Aday öğrencilerin başvuru aşamasından, programa yerleşene kadar geçtiği aşamaları sürdürür, öğrencilere bu süreçte destek ve yardımcı olur.

Öğrenci işleri süreçlerine yönelik kaliteyi arttırıcı faaliyetleri araştırır ve merkez yöneticilerine kaliteyi arttırmaya yönelik önerilerde bulunur.

Merkez yöneticilerinin veya birim koordinatörünün bildirdiği diğer tüm iş ve görevleri gerçekleştirir.  

                                                                                                                                                         Hatice KORKMAZ

                                                                                                                                                                            2648

İletişim Formu