İçerik Geliştirme

Merkez bünyesinde sunulan eğitim programlarının ders materyallerinin hazırlanmasından sorumludur.

Derslerde kullanılacak olan metin, ses, görüntü, animasyon vb. öğretim materyallerini geliştirir ve ders öğretim elemanlarından gelen istekler doğrultusunda bu bileşenlerin ders içerisinde sunulmasını sağlar.

Merkez web sitesinin güncel tutulması, yeni etkinlik ve haberlerin web sitesi üzerinden duyurulması işlerinden sorumludur. 

 

İletişim Formu