Ölçme ve Değerlendirme

Merkezin gerçekleştireceği sınavlar için sınav merkezlerinin organize edilmesi, sınav sorularının temini, kitapçıkların ve cevap anahtarlarının basımı, sınavların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının duyurulması gibi tüm sınav süreçlerinden sorumludur.
Merkez içerisinde bulunan baskı odası, soru hazırlama odaları ve değerlendirme odası gibi, sınav faaliyetleri ile ilgili olan mekânların fiziksel güvenliğinin alınmasından sorumludur.
Merkezin gerçekleştireceği sınavların, değerlendirme sonrası sonuçlarının ilanından ve ilan edilen sonuçların doğruluğundan sorumludur.


Sadık DUYAN
2646

İletişim Formu