İş Sağlığı ve Güvenliği

Günümüz dünyasında gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde nüfusun büyük bir bölümünü çalışanlar oluşturmaktadır. Her geçen gün artan teknoloji kullanımı ve sanayileşmeyle birlikte işyerlerindeki çalışma koşulları kötüye gitmeye başlamış bu da iş sağlığı ve güvenliğini dolayısıyla da insan sağlığını olumsuz etkilemeye başlamıştır. Kötü çalışma koşullarına bağlı olarak artan iş kazası ve meslek hastalıklarını minimize etmek amacıyla özellikle sanayileşmiş ülkeler, iş sağlığı ve güvenliğini iyileştirme çabası içine girmişlerdir. Bu çabaların yanında denetleme mekanizmasını da geliştirmek için çalışmalar yapılmış, yapılmaya da devam etmektedir. Dar kapsamda iş kazaları ve meslek hastalıklarını önleme amacı olan, geniş kapsamda ise çalışanların sağlığını koruma amaçlı olup çalışma yerlerinin güvenli bir ortama dönüştürülmesini sağlayan iş sağlığı ifadesi; günümüzde bütün bu kavramların bütünü olarak iş sağlığı ve güvenliği kavramı ile birlikte çok sık kullanılmaktadır. Çalışanların sağlığı ile yaptıkları işler arasındaki bağlantılar iş sağlığı ve güvenliğinin temelini oluşturmaktadır.

Programımıza ait web sitesi: http://isgabd.gantep.edu.tr/
 

DERS İZLENCELERİ
İGS 508 İŞ GÜVENLİĞİ ve MÜHENDİSLİK
İSG 502 ERGONOMİ
İSG 501 GÜVENLİK MÜHENDİSLİĞİ
İSG 507 DÜNYADA VE TÜRKİYEDE İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİNİN GELİŞİMİ
SBE 501 SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE ETİK
İSG 503 ÇEVRESEL FAKTÖRLER

 

İletişim Formu