Merkez Sekreteri


 

Merkezde gerçekleştirilen sınavlara ilişkin harcamaları yönetir.
Merkezin mal, malzeme ve hizmet tedarik süreçlerinden sorumludur.
Merkezin gerçekleştireceği sınavlar için dış sınav merkezleri ile yapılacak olan protokolleri hazırlar, sınav merkezlerini denetler, inceler ve sınav için uygunluğunu tespit eder.
Merkezin gerçekleştireceği sınavlar için görevli atamalarını yapar.
Müdür, müdür yardımcıları ve teknik danışmandan gelen – merkezin mal, malzeme ve hizmet ihtiyaçlarının teminine yönelik çalışmaları yürütür.
Merkez yöneticilerinin bildirdiği diğer tüm iş ve görevleri gerçekleştirir.
Merkezdeki idari işlerin yürütülmesinde müdüre karşı sorumludur.

Hatice Korkmaz 

0342 317 2648

İletişim Formu