Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi

Eğitim Yönetimi Teftişi Planlaması ve Ekonomisi Programının amacı; eğitim ve öğretim kurumları için akademik donanıma ve bilimsel bakış açısına sahip okul yöneticisi, eğitim denetmeni ve öğretim elemanı yetiştirmek, eğitim kurumlarında çalışan personelin mesleki yeterliliklerini sağlamak ve geliştirmek, geliştirilen projelerle uygulamada karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek ve alanyazına bilimsel ve özgün araştırmalarla katkıda bulunarak kuramsal bilginin gelişmesini sağlamaktır.


 

EYPTE 1.YARIYIL DERS İZLENCELERİ
Örgütsel Davranış Ders İzlencesi
Örgüt ve Yönetim Kuramları Ders İzlencesi
Eğitim Yönetimi Ders İzlencesi
Eğitimde Liderlik Ders İzlencesi
Eğitimde Denetim Ders İzlencesi

 

EYTPE 2.YARIYIL DERS İZLENCELERİ
Etkili Okul Yöneticiliği Ders İzlencesi
Araştırma Yöntemleri ve Bilimsel Etik Ders İzlencesi
Örgütlerde İletişim Ders İzlencesi
Örgüt Geliştirme Ders İzlencesi
Eğitimde Değişim Yönetimi Ders İzlencesi

 

İletişim Formu