• 0342 244 4027

Birim ve program koordinatörlerinin uzaktan eğitim ders dağılımı yaparken dikkat etmesi gereken ilkeler;

  1. Uzaktan öğretim yoluyla yürütülecek her bir ders saati 15 dk. olarak planlanacaktır (Örn. 4 ders saatlik olan bir ders 60dk., 3 ders saatlik bir ders 45dk. olacak şekilde). Bu sürenin altına düşülmemesi konusunda program koordinatörleri gerekli önlemleri alır. 
  2. Ortak zorunlu dersler, etkinliklere katılım, TDP dersleri uzaktan eğitim ders programına dâhil edilmeyecektir.
  3. Tez, Uzmanlık Alanı, Seminer, Dönem Projesi derslerine sanal sınıf tanımlanmayacağından uzaktan eğitim ders programına bu dersler dâhil edilmeyecektir.
  4. Ders dağılımının biriminiz bazında oluşturulurken gün ve saat olarak mümkün olduğunca eşit dağılımın sağlanması gerekmektedir.
  5.  I. öğretim ön lisans, lisans ve yüksek lisans derslerinin hafta içi 09.00-17.00 arasında;  II. öğretim ön lisans, lisans ve yüksek lisans derslerinin hafta içi 17.00-23.00 arasında planlanması gerekmektedir.