GAUZEM Yönetim Kurulu Başkanı
Prof.Dr.Arif ÖZAYDIN
 

 

GAUZEM Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr.Recep YUMRUTAŞ
 

 

GAUZEM Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr.Bayram ÇETİN
 

 

GAUZEM Yönetim Kurulu Üyesi
Prof.Dr.Hacı Murat ŞAHİN
 

 

GAUZEM Yönetim Kurulu Üyesi
Doç.Dr.Ahmet İhsan KAYA
 

 
 

Merkez Müdürü
GAUZEM Yönetim Kurulu Üyesi

Doç.Dr.Emrah CİNKARA