• 0342 244 4027

 

SINAV ORGANİZASYONU BİRİMİ

 

Merkezin sorumlu olduğu kurum içi veya kurum dışı sınavların organize edilmesi ve gerçekleştirilmesinden sorumludur.

Merkezin gerçekleştireceği sınavlar için sınav merkezlerinin organize edilmesi, sınav sorularının temini, kitapçıkların ve cevap anahtarlarının basımı, sınavların değerlendirilmesi, sınav sonuçlarının duyurulması gibi tüm sınav süreçlerinden sorumludur.

Merkezin sorumlu olduğu sınavların güvenliğinin alınmasından ve sınavın baştan sona sağlıklı bir şekilde uygulanmasından sorumludur.

Merkez içerisinde bulunan baskı odası, soru hazırlama odaları ve değerlendirme odası gibi, sınav faaliyetleri ile ilgili olan mekânların fiziksel güvenliğinin alınmasından sorumludur.